Medlemskap 2013

Category: Nyheter

Har du ikke fått betalt kontigenteninnbetalingen din for 2013 ved utgangen av januar 2013 er det sannsynlig at vi mangler din adresse i vårt register. Kontingenten kan også uoppfordret betales inn til:

Bankkto nr.:     1503.31.09064

Merk med navn og “Medlemskontingent i 1Dykkeklubb 2013″

 

Enkeltmedlemmer kr 500,-.

Familiekontingenten kr 750,-.

 

Vi gjør oppmerksom på at denne kontingenten gjelder bare for familiemedlemmer med samme bostedadresse.

 

Ved betaling er det viktig at det blir oppgitt hvem medlemskapet gjelder for, enten i meldingsfeltet for nettbank eller send oss en epost med denne informasjon.Vi vil også sette pris på en tilbakemelding om hvilken epostadresse og mobiltelefon vi kan benytte til å sende ut klubbinformasjon til dersom dette ikke er opplyst om tidligere.

 

Velkommen til et nytt og spennende dykkeår!

 

Styret