Kontakt

Leder: Eirik Hole – 45 46 45 46 – eirik@1dykkeklubb.no                      Nestleder:   Eirik Yung

Kasserer: Mette Hersvik Hegdahl                                                               Styremedlem: Jeanette Lillebø Ekren

Vara: Atle Ankre Opsahl                                                                               Varamedlem: Jan Bjørgo

Ta kontakt med oss
  • Alvøen kai, 5179 Godvik
  • 45 46 45 46
  • Post@1dykkeklubb.no