Bli medlem

  • Gjør deg kjent med reglene til 1dykkeklubb
  • Fyll ut og send skjemaet “bli medlem” sammen med kopi av eget dykkesertifikat til klubbens postadresse.
  • Betal inn medlemskontingent (kr 750 enkelt medlemskap og kr 1000 for familie) til DNB konto 1503.31.09064
    Husk å merke innbetalingen med ditt navn og at den gjelder medlemsskap.

Vedtekter for 1dykkeklubb
Sikkerhetsregler
Skjema for å bli medlem

 

Klubbens postadresse er:

1Dykkeklubb

c/o Portmakeren AS

Storebotn 17

5309 Kleppestø

 
Leder 2017/2018
Eirik Hole
Mobil 45 46 45 46