Bli medlem

  • Gjør deg kjent med reglene til Bergen Dykkeklubb
  • Fyll ut og send skjemaet “bli medlem” sammen med kopi av eget dykkesertifikat til klubbens postadresse.
  • Betal inn medlemskontingent (kr 750 enkelt medlemskap og kr 1000 for familie) til DNB konto 1503.31.09064
    Husk å merke innbetalingen med ditt navn og at den gjelder medlemskap.

Du kan også følge linken til Norges Idrettsforbund og melde deg inn direkte på denne adressen: https://medlemskap.nif.no/544586

Vedtekter for Bergen Dykkeklubb
Sikkerhetsregler
Skjema for å bli medlem

 

Klubbens postadresse er:

Bergen Dykkeklubb

c/o Portmakeren AS

Storebotn 17

5309 Kleppestø

 
Leder 2019/2020
Eirik Hole
Mobil 45 46 45 46