Årsmøte i 1dykkeklubb 2014

Category: Nyheter

Innkalling til årsmøtet 2014

 

Styret i 1dykkeklubb innkaller herved til årsmøte i 1dykkeklubb

 

Fredag 07.03.14  kl 18.00. I lokalene til Norges Sildesalgslag, Slottsgaten 3

 

Saksliste:

1.       Godkjenne de stemmeberettigede

2.       Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.       Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.       Årsberetning

5.       Klubbens regnskap i revidert stand

6.       Innkomne forslag og saker.

7.       Fastsette kontingent. Styret foreslår å beholde klubbens medlemskontingent i 2015 på samme nivå som i 2014.

8.       Vedta i 1dykkeklubbs budsjett.

9.       Behandle 1dykkeklubbs organisasjon

10.    Valg av:

  1. Leder
  2. 1 styremedlemmer
  3. 1 varamedlemmer
  4. Revisor
  5. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
  7. Valgkomité

 

Styret 1dykkeklubb 2014

 

Etter årsmøte tar vi en tur ut og spiser mm – 18 års aldersgrense.

Mer informasjon kommer…

VEL MØTT

hilsen Styret i 1dykkeklubb