Årsmøte i 1dykkeklubb 2015

Category: Nyheter

Innkalling til årsmøtet 2015

 

Styret i 1dykkeklubb innkaller herved til årsmøte i 1dykkeklubb

 

 

Årsmøte i 1dykkeklubb avholdes mandag 11.mai kl 19.00 på Nemo Classic Diving i Gravdal.

Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende senest søndag 26.april.

Har du lyst å være med å bidra i dykkeklubben enten som styremedlem, båtfører eller på andre måter. 
Ta kontakt da vel!!!

hilsen Styret i 1dykkeklubb